РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Акт за замърсени отпадни води съставиха експерти от РИОСВ – Хасково на „ОЦК” АД град Кърджали
07/12/2007

      Акт за изпускане на промишлени отпадни води със съдържание на цинк и кадмий над определените индивидуални емисионни ограничения в издаденото комплексно разрешително съставиха експертите от регионалната екоинспекция на комплекса за преработка на оловно-цинкови руди. Това нарушение е констатирано от експертите при няколко последователни проверки.

Химичният анализ на взетите проби от пречистените отпадни води показва, че съдържанието на цинк и кадмий е над разрешените стойности. Причина за това е изключване на единия от сухите електрофилтри към една от пещите в цинковия завод. Това води и до наднормените концентрации на двата елемента в заустваните пречистени води.

       От страна на оператора са взети мерки за подобряване работата на пречиствателната станция за отпадни води. Въвежда се неутрализация на промивните води на входа на станцията.

       След нова проверка и анализ на взета проба от отпадните води на ферма за отглеждане на патици в град Хасково наложената от регионалната екоинспекция санкция в размер на 2 700 лева е намалена на 800 лева. Резултатите от последния физикохимичен анализ на водите изпускани от фермата показват по-добри показатели за съдържанието на фосфати, неразтворени вещества, амониев и нитратен азот.