РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

12 “Б–Б куба” са изградени на територията на РИОСВ – Хасково през 2007 година
30/11/2007

      12 „Б–Б куба” са изградени в общините Свиленград и Ардино със средства от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) през тази година. Общата стойност на проектите за безопасно съхраняване на негодни за употреба препарати за растителна защита е 66 426 лева.

      С новоизградените четири стоманено-бетонни контейнера в община Ардино кубовете за трайно и безопасно съхраняване на пестициди стават общо 16. С реализирането на проекта са ликвидирани всички временни складове за съхраняване на забранени и негодни за употреба препарати за растителна защита. При проверка на експерти от регионалната екоинспекция е констатирано, че местата, на които преди са се съхранявали препаратите са освободени и санирани.

       В община Свиленград са изградени осем „Б-Б куба” с вместимост всеки един от тях от 5 кубични метра. В тях вече са събрани и се съхраняват вредните и излезли от употреба препарати от 8 депа, разположени на територията на цялата община. Площадките на ликвидираните складове за временно съхранение са санирани също.

        На територията контролирана от РИОСВ – Хасково има 13 централизирани склада за трайно и безопасно съхраняване на пестициди. Те се намират в единадесет общини от областите Хасково и Кърджали. Всички са изградени със средства от ПУДООС към Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и продоволствието, като негодните за употреба препарати за растителна защита в тях са преопаковани с цел безопасното им съхранение.

       Централизираните складове са собственост на съответните общини, а  РИОСВ – Хасково осъществява ежегоден контрол и мониторинг на всички тях.