РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Осем фирми от региона информира РИОСВ – Хасково за новия регламент REACH за химичните вещества
26/11/2007

      Осем фирми от региона информира регионалната екоинспекция за въвеждането на новия регламент REACH за химичните вещества. Сред тях са по-големите промишлени предприятия като „Неохим” АД, град Димитровград, „ОЦК” АД и „Горубсо – Кърджали” АД, град Кърджали, както и някой складове за химични препарати.

       Регламента REACH предвижда регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества с цел опазване на човешкото здраве и околната среда. Разпоредбите на регламента влизат в сила поетапно за период от 11 години.

REACH въвежда нови изисквания, свързани с регистрация на произведени или внесени на пазара химични вещества в количества, равни или по-големи от 1 тон на година. Тези вещества могат да бъдат в самостоятелен вид, в препарати или изделия. Предвижда се и предоставяне на информация за свойствата и безопасната употреба на химикалите и предприемане на мерки за намаляване на риска.

       Във връзка с изпълнението на изискванията на REACH, всяка фирма трябва да установи кои от химичните вещества, които произвежда, внася или употребява, трябва да бъдат регистрирани според изискванията на Регламента.

         Има вещества, които не попадат в обхвата на REACH – като отпадъци, радиоактивни вещества, химични вещества под 1 тон годишно.

        За подпомагане предприятията, които са засегнати от регламента REACH, в Министерството на околната среда и водите е създадено национално информационно бюро наречено REACH – helpdesk. Основната му задача е да предоставя отговори на въпроси, свързани с новото европейско законодателство в областта на химичните вещества. На електронен адрес: [email protected] могат да бъдат изпращани въпроси по отношение на новите изисквания в областта на химикалите. Повече информация за REACH може да бъде получена на адрес: www.chemical.moew.government.bg.