РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух са отчетени вчера вечерта в град Димитровград
22/11/2007

     Две превишения на концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух са регистрирани вчера вечерта от автоматичната измервателна станция в град Димитровград. В 20:00 и 21:00 часа отчетените стойности на атмосферния замърсител са били съответно 1,93 и 1,04 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.

     С 1,26 пъти е превишена и средноденонощната пределно допустима концентрация за този замърсител. Нормата за едно денонощие е 125 микрограма на кубичен метър. Регистрирано е и превишение на средноденонощната стойност за финни прахови частици в атмосферния въздух. При пределно допустима концентрация за денонощие от 55 микрограма на кубичен метър въздух, средната за вчера стойност е била с над два пъти по-голяма от допустимата.

      Причина за регистрираните концентрации на серен диоксид е наслагването на емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград и пренос на такива от енергиен комплекс „Марица Изток”.

      Към момента стойностите на серния диоксид са в норма, сочат данните постъпващи в РИОСВ – Хасково от автоматичната станция в град Димитровград в реално време.