РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух са отчетени вчера вечерта в град Димитровград
22/11/2007

     Две превишения на концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух са регистрирани вчера вечерта от автоматичната измервателна станция в град Димитровград. В 20:00 и 21:00 часа отчетените стойности на атмосферния замърсител са били съответно 1,93 и 1,04 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.

     С 1,26 пъти е превишена и средноденонощната пределно допустима концентрация за този замърсител. Нормата за едно денонощие е 125 микрограма на кубичен метър. Регистрирано е и превишение на средноденонощната стойност за финни прахови частици в атмосферния въздух. При пределно допустима концентрация за денонощие от 55 микрограма на кубичен метър въздух, средната за вчера стойност е била с над два пъти по-голяма от допустимата.

      Причина за регистрираните концентрации на серен диоксид е наслагването на емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград и пренос на такива от енергиен комплекс „Марица Изток”.

      Към момента стойностите на серния диоксид са в норма, сочат данните постъпващи в РИОСВ – Хасково от автоматичната станция в град Димитровград в реално време.