РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково санкционира две фирми, използващи при работата си озоноразрушаващи вещества
21/11/2007

Глоби от по 500 лева наложиха експертите от регионалната екоинспекция на две фирми за неизпълнение на Наредбата за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. При извършени проверки собствениците на фирмите не са представили задължителния дневник за състоянието на използваните от тях хладилни инсталации, работещи с хладилен агент над 3 килограма. Това са  месопреработвателно предприятие „Байдано Младост 95” ЕООД гр.Момчилград и мандра „Дельо войвода милк” ООД в село Добромирци, община Кирково.

Във връзка с изпълнение изискванията на наредбата са извършени проверки и дадени 20 предписания на фирми на територията на областите Хасково и Кърджали за последните три месеца. Това са обекти, които в производствената си и търговска дейност използват хладилни и климатични инсталации, работещи с над 3 килограма хладилен агент. При проверките експертите изискват дневник за състоянието  на  хладилната или климатична инсталация, както и проверяват тяхната херметичност.

 

Всички фирми, които използват  хладилни и климатични инсталации, съдържащи  над 3 килограма хладилен  агент са задължени да водят  дневник за състоянието на инсталацията и да проверяват задължително поне веднъж за херметичност. Проверки за херметичност се извършват задължително и след всеки ремонт или сервизно обслужване. В дневника се посочват вида, произхода и количеството на хладилния агент, използван при ремонта или сервизното обслужване на инсталацията, извършените дейности по поддръжка и ремонт  на инсталацията, както и резултатите от извършените проверки за херметичност.

Те се извършват от лица, притежаващи документ за квалификация. Същият се издава от Българската браншова камара - машиностроене.

При изискване всеки собственик или ползвател на такава техника е длъжен да осигури неограничен достъп на контролния орган до дневника.

Климатични и хладилни инсталации се използват от всички млеко и месопреработвателни предприятия, борси за съхранение на плодове и зеленчуци, магазинната мрежа и други.