РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково санкционира две фирми, използващи при работата си озоноразрушаващи вещества
21/11/2007

Глоби от по 500 лева наложиха експертите от регионалната екоинспекция на две фирми за неизпълнение на Наредбата за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. При извършени проверки собствениците на фирмите не са представили задължителния дневник за състоянието на използваните от тях хладилни инсталации, работещи с хладилен агент над 3 килограма. Това са  месопреработвателно предприятие „Байдано Младост 95” ЕООД гр.Момчилград и мандра „Дельо войвода милк” ООД в село Добромирци, община Кирково.

Във връзка с изпълнение изискванията на наредбата са извършени проверки и дадени 20 предписания на фирми на територията на областите Хасково и Кърджали за последните три месеца. Това са обекти, които в производствената си и търговска дейност използват хладилни и климатични инсталации, работещи с над 3 килограма хладилен агент. При проверките експертите изискват дневник за състоянието  на  хладилната или климатична инсталация, както и проверяват тяхната херметичност.

 

Всички фирми, които използват  хладилни и климатични инсталации, съдържащи  над 3 килограма хладилен  агент са задължени да водят  дневник за състоянието на инсталацията и да проверяват задължително поне веднъж за херметичност. Проверки за херметичност се извършват задължително и след всеки ремонт или сервизно обслужване. В дневника се посочват вида, произхода и количеството на хладилния агент, използван при ремонта или сервизното обслужване на инсталацията, извършените дейности по поддръжка и ремонт  на инсталацията, както и резултатите от извършените проверки за херметичност.

Те се извършват от лица, притежаващи документ за квалификация. Същият се издава от Българската браншова камара - машиностроене.

При изискване всеки собственик или ползвател на такава техника е длъжен да осигури неограничен достъп на контролния орган до дневника.

Климатични и хладилни инсталации се използват от всички млеко и месопреработвателни предприятия, борси за съхранение на плодове и зеленчуци, магазинната мрежа и други.