РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкция от 20 000 лева наложи РИОСВ – Хасково на „ОЦК” АД – град Кърджали
21/11/2007

       Санкция от 20 000 лева наложи регионалната екоинспекция на завода за преработка на оловна и цинкова руда в град Кърджали за неизпълнение на условия по комплексно разрешително. 

       При извършена проверка експертите са констатирали системно превишаване на  максимално определеният капацитет на инсталацията за производство на олово.  Такова нарушение е установено още в началото на тази година. Към момента на проверката завода продължава да работи с по-голям капацитет от разрешения.

         Съгласно Закона за административните нарушения при установяване на едно и също нарушение два пъти в рамките на една година се налага глоба в двоен размер. За неизпълнение на изискванията по съответно комплексно разрешително на оператора на инсталацията – юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лева.

       Издаването на комплексни разрешителни е регламентирано със Закона за опазване на околната среда. В него са посочени категориите промишлени дейности, които трябва да получат комплексно разрешително.

       Получаването на комплексно разрешително обвързва съответният оператор с редица условия, като спазването на разрешени нива на замърсителите в емисиите в повърхностни води или във въздуха. Част от разрешителното е и извършването на собствен непрекъснат мониторинг, който следва да бъде представян в съответната регионална инспекция за контрол.

       На територията контролирана от РИОСВ - Хасково комплексни разрешителни притежават – “Неохим” АД, за площадки “А” и “Б”, ТЕЦ “Марица 3” АД, “Вулкан - Цимент” АД, град Димитровград и „ОЦК” АД, град Кърджали.