РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково изпратиха за лечение
13/11/2007

       Ранен обикновен мишелов изпратиха за лечение в спасителния център в Стара Загора експерти от регионалната екоинспекция. Птицата е предадена от жител на хасковското село Динево. При извършена по сигнал проверка е установено, че намереният мишелов е силно отслабнал и има нужда от лечение. Миналият четвъртък птицата е паднала в двора на къщата на подалия сигнал местен жител и е отглеждана от него до момента.

        В центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове за мишелова ще бъдат положени специални грижи до пълното му възстановяване и връщане обратно в природата, когато това е възможно.

       Обикновеният мишелов е защитен вид съгласно закона за биологичното разнообразие (ЗБР). При намиране на екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв такъв от видове, които са защитени е необходимо лицето да уведоми най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Националното управление по горите в срок до три дни. Вземането на защитени видове от естествената им среда може да стане само след съгласуване с тези органи.

        Всички 37 вида дневни и нощни грабливи птици, които се срещат у нас за защитени от ЗБР. Забранено е тяхното умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи. Законът забранява още увреждане или унищожаване на местата им за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. За тези видове важи и забраната за притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница и търговия. Всяко посегателство срещу защитени видове се наказва с глоба от 500 до 10 000 лева, а за световнозастрашените видове са предвидени и текстове в Наказателен кодекс.

       Сигнали за ранени птици гражданите могат да подават на телефон 038/ 60 16 28 и 60 16 24 в РИОСВ-Хасково.