РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

45 екзотични папагала са регистрирани от РИОСВ – Хасково през последните седем месеца
08/11/2007

45 екзотични папагала са регистрирали експертите от регионалната екоинспекция през последните седем месеца на годината. Това са екземпляри от видове, включени в Конвенцията за международна търговия със защитени видове от дивата флора и фауна (CITES). Сред тях преобладават тези от вида жако. Такива са сивото, кралско и скално жако. Голям е и броят на екземплярите от видовете синьочела амазона и синьо – жълта ара.

От началото на годината от страна на РИОСВ – Хасково има издадени 133 регистрационни  карти на видове, включени в конвенцията за защита.  От тях 131 са документи, удостоверяващи произхода на папагали и по един за нилски крокодил и зелена анаконда. Регистрационната карта е „личната карта” на съответния екземпляр защитен по CITES конвенцията.

Регистрацията на животни, включени в тази Конвенция е задължителна по Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на незаконния трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Инспекцията издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен по документи произход на екземплярите.