РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

91 проверки са извършили експертите от РИОСВ – Хасково за октомври
08/11/2007

     91 проверки са извършили експертите от регионалната екоинспекция през октомври. На 17 от проверените фирми, дружества и предприятия са предписани мерки за отстраняване на установените нарушения на екологичното законодателство. В срок те трябва да предприемат необходимите мерки по закон. Съставен е един акт и са наложени 2 санкции.

      От четири фирми, работещи в Хасково регионалната екоинспекция изисква необходимите документи, доказващи количеството опакована продукция пускана на пазара. Проверките са във връзка с изпълнение на наредбата за опаковки и отпадъците от тях. Експертите продължават проверките и по обекти използващи климатична и хладилна техника с цел осъществяване контрол върху веществата, разрушаващи озоновия слой. За необходимостта от въвеждането на дневници при използването на такава техника са дадени предписания на „Неохим” АД , град Димитровград и две фирми развиващи дейността си в град Хасково.

      Санкция в размер на 2 700 лева е наложила РИОСВ – Хасково на собственика на фирма за отглеждане на патици. Глобата е за изпускане на непречистени отпадни води в река Харманлийска. Резултатите от физикохимичния анализ на взетите проби отпадни води показват наднормено съдържание на фосфати, неразтворени вещества, амониев и нитратен азот в тях. Превишена е и нормата за химична и биологична потребност от кислород във водите, които се изпускат в повърхностно течащ воден обект, какъвто е река Харманлийска.