РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

91 проверки са извършили експертите от РИОСВ – Хасково за октомври
08/11/2007

     91 проверки са извършили експертите от регионалната екоинспекция през октомври. На 17 от проверените фирми, дружества и предприятия са предписани мерки за отстраняване на установените нарушения на екологичното законодателство. В срок те трябва да предприемат необходимите мерки по закон. Съставен е един акт и са наложени 2 санкции.

      От четири фирми, работещи в Хасково регионалната екоинспекция изисква необходимите документи, доказващи количеството опакована продукция пускана на пазара. Проверките са във връзка с изпълнение на наредбата за опаковки и отпадъците от тях. Експертите продължават проверките и по обекти използващи климатична и хладилна техника с цел осъществяване контрол върху веществата, разрушаващи озоновия слой. За необходимостта от въвеждането на дневници при използването на такава техника са дадени предписания на „Неохим” АД , град Димитровград и две фирми развиващи дейността си в град Хасково.

      Санкция в размер на 2 700 лева е наложила РИОСВ – Хасково на собственика на фирма за отглеждане на патици. Глобата е за изпускане на непречистени отпадни води в река Харманлийска. Резултатите от физикохимичния анализ на взетите проби отпадни води показват наднормено съдържание на фосфати, неразтворени вещества, амониев и нитратен азот в тях. Превишена е и нормата за химична и биологична потребност от кислород във водите, които се изпускат в повърхностно течащ воден обект, какъвто е река Харманлийска.