РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Четири сухоземни костенурки върнаха в природата експерти от
24/10/2007

Вчера след сигнал  на гражданин за оставени костенурки до кабината за телефони пред централна поща в град Хасково  експерти от регионалната екоинспекция извършиха проверка. На посоченото място са намерени 1  екземпляр от вида-шипобедрена сухоземна костенурка и 3 шипоопашати сухоземни костенурки. Експертите по биоразнообразие пуснаха влечугите в единственият резерват със строг режим на охрана в региона “Вълчи дол”.

След конфискуването на 18 екземпляра сухоземни костенурки през юли от частен дом в село Ставри Димитрово, община Любимец зачестиха случаите на анонимни сигнали от граждани за намерени в града сухоземни костенурки.

Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се у нас – шипобедрена и шипоопашата са застрашени от изчезване в световен мащаб. Те са защитени видове и по Закона за биологичното разнообразие.

Забранено е улавянето, пренасянето на друго място, убиването и отглеждането на двата вида сухоземни костенурки. Законът забранява още притежаването на екземпляри и търговията с части от тях, включително и коруби.

Посегателството върху защитени видове се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лева или лишаване от свобода до 5 години.