РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

8 санкции на обща стойност 27 000 лева наложи РИОСВ – Хасково за третото тримесечие на годината
22/10/2007

         8 санкции за нарушения на екологичното законодателство на обща стойност 27 000 лева наложи регионалната екоинспекция за третото тримесечие на годината.       

        129 проверки на обекти са извършили експертите за периода, издадени са 56 предписания и са съставени 11 акта на физически и юридически лица  за отстраняване на констатираните нарушения.

Постъпили са 8 сигнала от граждани в областите Хасково и Кърджали. По всички тях са извършени своевременно проверки и са издадени 6 предписания за предприемане на необходимите по закон действия. Всички сигнали през това тримесечие са били основателни. 

За третото тримесечие жалби до регионалната екоинспекция са подали 8 граждани. 3 от тях са основателни и 5 неоснователни, които не касаят пряко компетентността на инспекцията. На всички сигнали и жалби  е отговорено в законовия срок.  Всички жалбоподатели са уведомени писмено за предприетите действия от страна на регионалната екоинспекция или препратени по компетентност до други инстанции.