РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две превишения над алармения праг за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух са регистрирани днес в град Димитровград
17/10/2007

Превишение над алармения праг  за съдържание на серен диоксид регистрира днес в два последователни часа автоматичната измервателна станция в град Димитровград. Превишенията са отчетени в 16.00 часа – 625,9 микрограма на кубичен метър, в 17.00 часа стойността на серният диоксид е била 729,4 микрограма на кубичен метър.

     Измерените стойности на серен диоксид превишават алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър съответно с 1,25 пъти в първия час и 1,46 пъти във втория час. В третия последователен час измерената стойност на серния диоксид е под алармения праг. 

       Съгласно инструкция за информиране на населението при превишаване на установени алармени прагове и показатели за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух  информацията се изпраща до засегнатото население, ако има превишаване на съответния алармен праг в продължение на три последователни часа в един или повече пунктове.

     Причина за регистрираните високи стойности на серен диоксид са емисии от ТЕЦ „Марица 3” АД , град Димитровград.

     След получаване на втората наднормена стойност регионалната екоинспекция веднага е дала предписание за предприемане на необходимите мерки за намаляване на количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.

От страна на топлоелектрическата централа са взети мерки. Като е изключена една от   работещите мелници за въглища и е намалено въглеподаването.

     Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково чрез системата за реално време.