РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

2 акта на нарушители състави РИОСВ – Хасково
16/10/2007

2 акта за нарушения на екологичното законодателство съставиха експерти от регионалната екоинспекция в Хасково.

При извършена проверка на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в град Кърджали е констатирано, че се събират и съхраняват стари автомобили и части от тях. На собственика е предписано да предаде излезлите от употреба автомобили на място, което има разрешително за този вид дейност. При извършена последваща проверка е установено, че не за взети нужните мерки и на нарушителя е съставен акт.

Акт за притежаване на защитен вид – сухоземна костенурка е съставен на физическо лице от Крумовградско. Нарушителят е  заловен при проверка на гранична полиция в региона.

            За неизпълнение на предписание законът за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева, а по закона за биологичното разнообразие налагането на минимална глоба в размер на 100 лева  за незаконно притежаване на защитени видове.