РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

2 акта на нарушители състави РИОСВ – Хасково
16/10/2007

2 акта за нарушения на екологичното законодателство съставиха експерти от регионалната екоинспекция в Хасково.

При извършена проверка на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в град Кърджали е констатирано, че се събират и съхраняват стари автомобили и части от тях. На собственика е предписано да предаде излезлите от употреба автомобили на място, което има разрешително за този вид дейност. При извършена последваща проверка е установено, че не за взети нужните мерки и на нарушителя е съставен акт.

Акт за притежаване на защитен вид – сухоземна костенурка е съставен на физическо лице от Крумовградско. Нарушителят е  заловен при проверка на гранична полиция в региона.

            За неизпълнение на предписание законът за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева, а по закона за биологичното разнообразие налагането на минимална глоба в размер на 100 лева  за незаконно притежаване на защитени видове.