РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на серен диоксид са регистрирани днес в град Димитровград
03/10/2007

Превишения на серен диоксид са регистрирани днес в град Димитровград. Автоматичното измервателно устройство в града регистрира превишения на средно часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Стойностите над допустимите са отчетени в 14:00 и 15:00 часа съответно  с 1.2 и 1.1 пъти.

     Причина за регистрираните високи стойности на серен диоксид са емисии от ТЕЦ „Марица 3” АД, град Димитровград.

     След получаване на втората наднормена стойност регионалната екоинспекция веднага е дала предписание за предприемане на необходимите мерки за намаляване на количествата и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.

     Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково, посредством системата за реално време.