РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

2 санкции и 1 акт наложи РИОСВ-Хасково през последната седмица
03/10/2007

Вчера експерти от регионалната екоинспекцията съставиха акт на фабрика за каучукови изделия на леки автомобили ,,Теклас България”АД, гр.Кърджали. При  проверка експерти констатираха, че пречиствателното съоръжение не се поддържа в добра техническа и експлоатационна изправност. Анализите на взетата проба отпадъчни води доказват значителни превишения на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

 При извършената проверка на  мандра, собственост на „Родопчанка” ООД е констатирано, че са взетите мерки за подобряване на технологичния режим на работа на пречиствателната станция, но пречиствателният ефект все още не е достатъчен и част от замърсените производствени води се изпускат в река Бялизворска без необходимото пречистване. Мандрата е глобена от регионалната екоинспекция, защото изхвърля непречистени отпадъчни води в нарушение на емисионните норми.

       Глоба от 1 500 лева наложи регионалната екоинспекция и на собственик на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, намираща се в град Димитровград. Нарушението е за работа без разрешително за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. При извършената проверка е констатирано, че на площадката без разрешение за този вид дейност има събрани стари автомобили и части от тях.