РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

2 санкции и 1 акт наложи РИОСВ-Хасково през последната седмица
03/10/2007

Вчера експерти от регионалната екоинспекцията съставиха акт на фабрика за каучукови изделия на леки автомобили ,,Теклас България”АД, гр.Кърджали. При  проверка експерти констатираха, че пречиствателното съоръжение не се поддържа в добра техническа и експлоатационна изправност. Анализите на взетата проба отпадъчни води доказват значителни превишения на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

 При извършената проверка на  мандра, собственост на „Родопчанка” ООД е констатирано, че са взетите мерки за подобряване на технологичния режим на работа на пречиствателната станция, но пречиствателният ефект все още не е достатъчен и част от замърсените производствени води се изпускат в река Бялизворска без необходимото пречистване. Мандрата е глобена от регионалната екоинспекция, защото изхвърля непречистени отпадъчни води в нарушение на емисионните норми.

       Глоба от 1 500 лева наложи регионалната екоинспекция и на собственик на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, намираща се в град Димитровград. Нарушението е за работа без разрешително за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. При извършената проверка е констатирано, че на площадката без разрешение за този вид дейност има събрани стари автомобили и части от тях.