РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три буферни зони на резервати са прекатегоризирани в защитени местности със заповед на министър Чакъров
01/10/2007

Три буферни зони на резервати на територията на РИОСВ – Хасково са прекатегоризирани в защитени местности със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. При прекатегоризирането по реда на Закона за защитените територии, те продължават да изпълняват своите функции за ограничаване на антропогенното въздействие върху резерватите, като техните граници, площ и режим на защита не се променят.
   Буферната зона на поддържан резерват “Боровец” в землището на с. Равен , община Момчилград  се прекатегоризира в защитена местност “Равен”, буферната зона на поддържан резерват “Казъл черпа” в землището на с. Женда, община Черноочене в защитена местност “Боровете” и зоната на резерват “Чамлъка” в землището на с. Албанци, община Джебел – в защитена местност “Вековните борове”.

 Общата площ на буферните зони е 108.3 ха, предимно горски фонд. В срок от една година РИОСВ – Хасково трябва да предприеме необходимите действия за означаване на границите на защитените местности с трайно и ясно видими на терен. 

При нарушаване на режимите на заповедите на новообявените защитени местности, нарушителите се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби по Закона за защитените територии.