РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три буферни зони на резервати са прекатегоризирани в защитени местности със заповед на министър Чакъров
01/10/2007

Три буферни зони на резервати на територията на РИОСВ – Хасково са прекатегоризирани в защитени местности със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. При прекатегоризирането по реда на Закона за защитените територии, те продължават да изпълняват своите функции за ограничаване на антропогенното въздействие върху резерватите, като техните граници, площ и режим на защита не се променят.
   Буферната зона на поддържан резерват “Боровец” в землището на с. Равен , община Момчилград  се прекатегоризира в защитена местност “Равен”, буферната зона на поддържан резерват “Казъл черпа” в землището на с. Женда, община Черноочене в защитена местност “Боровете” и зоната на резерват “Чамлъка” в землището на с. Албанци, община Джебел – в защитена местност “Вековните борове”.

 Общата площ на буферните зони е 108.3 ха, предимно горски фонд. В срок от една година РИОСВ – Хасково трябва да предприеме необходимите действия за означаване на границите на защитените местности с трайно и ясно видими на терен. 

При нарушаване на режимите на заповедите на новообявените защитени местности, нарушителите се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби по Закона за защитените територии.