РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

303 са закритите нерегламентирани сметища на територията на РИОСВ – Хасково от началото на годината
25/09/2007

303 са закритите нерегламентирани сметища на територията на РИОСВ – Хасково от началото на годината. Общата им площ е 314,1 декара. Най-много почистени терени са в община Димитровград - 140 декара. А община Джебел не е закривала или почиствала нерегламентирани сметища в периода 2005-2007 год.

Издадени са две предписания на община Кирково и с.Бял Извор, за да се почистят нерегламентираните сметища, отпадъците да се депонират на място определените за целта и да се предприемат мерки за недопускане създаването на незаконни сметища.

 Предвидените санкции в Закона за управление на отпадъците са от 150 до 500 лева за физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. Глобите за еднолични търговци или юридически лица са от 700 до 2000 лева. До 5000 лева са санкциите за длъжностни лица, които допускат създаването на такива незаконни терени.