РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

20 880 лева са постъпленията от неплатени такси за опаковки за последните три месеца след засилени проверки от РИОСВ – Хасково
20/09/2007

20 880 лева е събраната сума от неплатени такси за опаковки след засилени проверки на експерти от регионалната екоинспекция за последните три месеца. Сумата е заплатената продуктова такса от 16 фирми, работещи на територията на Хасковска и Кърджалийска области, чийто счетоводни документи, доказващи количествата и вида на опакованата продукция пускана на пазара е проверила РИОСВ – Хасково.

Дължимата такса за отпадъци от опаковки на фирмите вносители или производители на опакована продукция е внесена в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Така сумата постъпила в предприятието от ноември 2006 година към момента вече е 126 125 лева.

22 са проверените фирми, дружества и предприятия за юни, юли и август, които дължат продуктова такса за отпадъците от опаковки, образуващи се след  пускането на пазара на опакована продукция. След проверките са дадени 15 предписания със срок за предоставяне на информация в РИОСВ за вида и количествата на опаковките от внос и такива пуснати на пазара за определен период от време. На базата на тази информация се изчислява дължимата от лицата продуктова такса.