РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково провери управлението на болничните отпадъци на 23 лечебни заведения на територията на Хасковска и Кърджалийска области
18/09/2007

Дейностите по управление на болничните отпадъци на 23 лечебни заведения,  на територията на двете области Хасково и Кърджали провериха експерти от регионалната екоинспекция.

Резултатите показват, че от края на миналата година в болниците не се експлоатират инсталации за изгаряне на отпадъци от дейността им, неотговарящи на нормативните изискванията.

В многопрофилните болници за активно лечение в Харманли, Свиленград, Любимец, Крумовград и Момчилград са закрити сметогорните пещи, които не отговарят на изискванията на наредбата за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне на болнични отпадъци.

За първите шест месеца на годината 23-те лечебни заведения от двете области, отчитат 85 397 килограма болнични отпадъци предадени за третиране. Третирането им се извършва във функциониращите две инсталации за микровълново обезвреждане на болнични отпадъци, работещи в Хасковска област, както и в инсинератора на предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) в град София. Разрешителни по закона за управление на отпадъците за работа на инсталации за микровълново обезвреждане на този вид отпадъци притежават многопрофилната болница за активно лечение „Св. Екатерина” ЕООД, град Димитровград и фирма „Екостер” ООД, град Хасково.