РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

53 обекта са проверени от експертите на РИОСВ – Хасково през август
14/09/2007

      53 обекта са проверили експертите от регионалната екоинспекция през август. На 11 от проверените фирми, дружества и предприятия са дадени предписания за мерките, които трябва да предприемат по закон. Съставени са 2 акта и са наложени три наказателни постановления на нарушителите.

       От четири фирми, работещи в община Хасково регионалната екоинспекция изисква необходимите документи, доказващи количеството опакована продукция пускана на пазара, във връзка с изпълнението на наредбата за опаковки и отпадъците от тях. На други пет фирми са дадени предписания за необходимостта от въвеждането на дневници за използваната, при работата им климатична и хладилна техника с цел осъществяване контрол върху веществата, разрушаващи озоновия слой.

       На две млекопреработващи предприятия в селата Конуш и  Минерални бани, община Хасково е предписано да почистят съоръженията, задържащи мазнини, при преработката на мляко и да ги поддържат в добро техническо и експлоатационно състояние.

       Три от извършените проверките са по подадени жалби от граждани до регионалната екоинспекция. Гражданка от Хасково е внесла жалба за незаконно строително преустройство на жилищна сграда в областният град. За незаконно изградени постройки за отглеждане на животни в село Злато поле, община Димитровград се жалва и жителка на селото. И двете жалби са изпратени по компетентност до общините Хасково и Димитровград. Отговорено е в срок и до жалбоподателите.

        В село Злато поле при извършената проверка е констатирано, че се замърсява прилежащото дере с оборска тор и други животински отпадъци. На собственика на незаконните постройки за отглеждане на животни е дадено предписание за почистване на терена и недопускане на повторно замърсяване.

      Жалба с подобен проблем е постъпила и от жител на Ивайловградското село Драбиша. В нея се посочва за незаконно депониране на животински отпадъци в близост до селото. Жалбата е препратена до община Ивайловград с отговор до жалбоподателя, че депонирането на животински отпадъци следва да се извършва на определен терен извън регулацията на съответното населено място. Местоположението на такива площадки се определя от кмета на населеното място след съгласуване с РИОКОЗ и ветеринарните служби.