РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на алармения праг за серен диоксид са регистрирани днес в град Димитровград
31/08/2007

       Превишения над алармения праг за съдържание на серен диоксид регистрира в три последователни часа днес автоматичната измервателна станция в град Димитровград. Превишенията са отчетени в 14:00 часа – 564.84 микрограма на кубичен метър, в 15:00 часа стойността на серния диоксид  е 582.15 микрограма на кубичен метър и в 16:00 часа концентрацията е 593.37 микрограма на кубичен метър.

       Измерените стойности на серен диоксид превишават алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър съответно с 1.13 пъти в първия час, 1.16 пъти във втория час и 1.19 пъти през третия час.

         Съгласно инструкцията за информиране на населението при превишаване на установени алармени прагове и показатели за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух информацията се изпраща до засегнатото население, ако има превишаване на съответния алармен праг в продължение на три последователни часа в един или повече пунктове.

        Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково (РИОСВ) веднага е изпълни инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели.

        Незабавно са уведомени Регионалното звено на държавната агенция “Гражданска защита” - Димитровград, Общинска администрация - Димитровград, местната РИОКОЗ, Кабелна телевизия и кабелно радио – Димитровград за информиране на населението за предприемане на необходимите мерки в такава ситуация.

       При превишаване се препоръчва да избягват физически дейности на открито, особено за граждани, страдащи от алергични заболявания и заболявания на дихателните пътища и плътно затваряне на прозорците.

       Причина за високите стойности на серния диоксид са емисии от ТЕЦ „Марица 3”, град Димитровград.  След второто превишение регионалната екоинспекция веднага е дала предписание за предприемане на необходимите мерки за намаляване на количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.

        От страна на топлоелектрическата централа са взети мерки. Изключени са последователно две от работещите мелници за въглища и е включена газова горелка.

       Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково, посредством системата за реално време.