РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на алармения праг за серен диоксид са регистрирани днес в град Димитровград
31/08/2007

       Превишения над алармения праг за съдържание на серен диоксид регистрира в три последователни часа днес автоматичната измервателна станция в град Димитровград. Превишенията са отчетени в 14:00 часа – 564.84 микрограма на кубичен метър, в 15:00 часа стойността на серния диоксид  е 582.15 микрограма на кубичен метър и в 16:00 часа концентрацията е 593.37 микрограма на кубичен метър.

       Измерените стойности на серен диоксид превишават алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър съответно с 1.13 пъти в първия час, 1.16 пъти във втория час и 1.19 пъти през третия час.

         Съгласно инструкцията за информиране на населението при превишаване на установени алармени прагове и показатели за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух информацията се изпраща до засегнатото население, ако има превишаване на съответния алармен праг в продължение на три последователни часа в един или повече пунктове.

        Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково (РИОСВ) веднага е изпълни инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели.

        Незабавно са уведомени Регионалното звено на държавната агенция “Гражданска защита” - Димитровград, Общинска администрация - Димитровград, местната РИОКОЗ, Кабелна телевизия и кабелно радио – Димитровград за информиране на населението за предприемане на необходимите мерки в такава ситуация.

       При превишаване се препоръчва да избягват физически дейности на открито, особено за граждани, страдащи от алергични заболявания и заболявания на дихателните пътища и плътно затваряне на прозорците.

       Причина за високите стойности на серния диоксид са емисии от ТЕЦ „Марица 3”, град Димитровград.  След второто превишение регионалната екоинспекция веднага е дала предписание за предприемане на необходимите мерки за намаляване на количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.

        От страна на топлоелектрическата централа са взети мерки. Изключени са последователно две от работещите мелници за въглища и е включена газова горелка.

       Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково, посредством системата за реално време.