РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкция в размер на 4 159 лева наложи РИОСВ – Хасково на “Каменица” АД град Пловдив
27/08/2007

       Текуща месечна санкция в размер на 4 159 лева наложи регионалната екоинспекция на Пивоварен завод – Хасково, собственост на “Каменица” АД. Санкцията влиза в сила от юли с наказателно постановление на министър Чакъров. Причина за наложената глоба е нарушение на индивидуалните емисионни ограничения въведени с разрешителното за заустване на отпадни води.

        Размерът на глобата е определен въз основа на извършените проверки и получени резултати от химичния анализ на отпадните води от пречиствателната станция на “Каменица” АД направени през месец юли.

       Тогава бе констатирано наднормено съдържание на химично потребен кислород, амониев азот и фосфати във взетата проба отпадни води.