РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на серен диоксид са регистрирани днес в град Димитровград
24/08/2007

Превишения на серен диоксид са регистрирани днес в град Димитровград. Автоматичното измервателно устройство в града регистрира превишения на средно часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Стойностите над допустимите са отчетени в 15:00 и 16:00 часа съответно  с 1.4 и 2.01 пъти.

     Причина за регистрираните високи стойности на серен диоксид са емисии от ТЕЦ „Марица 3” АД, град Димитровград и пренос на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток”.

     След получаване на втората наднормена стойност топлоелектрическата централа в Димитровград е предприела мерки за поетапно намаляване на натоварването на горивната инсталация.

     Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково, посредством системата за реално време.

     В 17:00 часа стойностите на серния диоксид измерени, чрез системата са под средно часовата норма.