РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Два акта за изпускане на непречистени отпадни води съставиха експерти от РИОСВ – Хасково през юли
15/08/2007

Два акта за заустване на непречистени отпадни води в повърхностни водни обекти съставиха експерти от регионалната екоинспекция през юли. Единият е на мандра в село Падина, община Ардино. При  проверка експерти констатираха, че пречиствателното съоръжение не се поддържа в добра техническа и експлоатационна изправност.На собственика на млекопреработващото предприятие е дадено и предписание да бъде почистено съоръжението за пречистване на отпадните води. И в срок до 15 дни от изготвянето  на резултатите от собствения мониторинг, съгласно условията на разрешителното за заустване на отпадни води да бъдат предоставени в РИОСВ-Хасково.

Вторият акт за същото нарушение е съставен на „Пневматика Серта”, град Кърджали. Резултатите от взетата проба производствени отпадни води показват превишаване на максимално допустимите концентрации на неразтворени вещества и хром. Активната реакция (ph) на водите също превишава допустимата за производствени отпадни води, изпускани в канализационна мрежа на населени места.

Глоба от 500 лева са наложили експертите на собственика на ферма за отглеждане на патици в село Крепост, община Димитровград. При проверка на обекта е констатирано, че отпадните води от помещенията за отглеждане на птиците се изливат без пречистване в съседно дере. Това е довело до трайно замърсяване на приемника.