РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково взеха участие в наблюдения за лешояди в Източни Родопи
14/08/2007

Експерти от регионалната екоинспекция взеха участие в подхранвания за лешояди в Източни Родопи. Акцията се проведе в края на миналата седмица и бе организирана от федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани”. Храна за лешоядите бе изнесена в района на язовир „Кърджали”. Целта е да се извърши проверка за наличието на такива видове и се привлекат птиците от региона на специални места за подхранвания.

На местото с изнесена храна, обаче не са наблюдавани лешояди, но от наличието на храна са се възползвали гнездящите в района гарвани гробари – най - едрите вранови птици, включени в Червената книга на България.  По поречието на река Арда и язовир Боровица са наблюдавани други видове дневни грабливи птици. Това са белоопашатия мишелов, осояда и обикновената ветрушка. Всички те са защитени от закона за биологичното разнообразие.

По скалите над река Дъждовница са открити гнезда на черен щъркел. За разлика от белия, този вид строи гнездата си и отглежда поколението си в недостъпни, рядко посещавани райони далеч от населените места.

Преди години в поддържан резерват „Женда”, в близост до района на проведеното подхранване е гнездила двойка египетски лешояди, но и двете птици са намерени мъртви. Анализът на труповете им показа, че те са били отровени. Извършилият това деяние е установен и санкциониран. Въпреки забраната за използване на отрови, все още се регистрират случай, при които недобросъвестни местни жители поставят отрова в трупове на умрели животни за борба срещу едрите хищници – вълците. Често жертва, обаче стават хищните птици.

Само преди седмица на територията на Източните Родопи са намерени два мъртви египетски лешояда , но все още не са известни  причините на тяхната смърт.

Източни Родопи е едно от малкото места в Европа, в които могат да бъдат видени четири вида лешояди, освен изключително редките и застрашени от изчезване в света брадат и черен лешояд, също египетски и белоглав лешояд.