РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ученици и експерти от РИОСВ – Хасково маркираха границите на защитена местност „Орешари”
10/08/2007

     Ученици и експерти от регионалната екоинспекция маркираха вчера границите на защитена местност „Орешари”. Отбелязването на границите на защитената територия стана в рамките на ученическа бригада, която се провежда в природозащитен център „Източни Родопи”, град Маджарово. Съгласно закона за защитените територии, границите на шестте категории защитени природни обекти у нас се отбелязват с червен и бял цвят.

     В рамките на инициативата на младите хора бе изнесена и беседа, в която бе представено биологичното разнообразие в защитена местност „Орешари”, нейния природозащитен статус и режим на охрана.

      Учениците имаха и възможността да наблюдават двойката египетски лешояди, гнездяща в защитена местност „Орешари”, прелитащите над река Арда белоглави лешояди, обикновени мишелови и керкенези. Всички тези видове са защитени по закона за биологичното разнообразие. Египетският лешояд е и включен в световния червен списък, като застрашен от изчезване вид в световен мащаб.

      С помощта на експертите лагерниците се научиха да разпознават някои растителни видове, срещащи се в защитената територия. Такива са четирите вида включени в Червената ни книга – тисът, папратта венерин косъм, родопската горска майка и чинарът.

 

       Защитена местност „Орешари” обхваща живописен карстов район с множество скални венци, арки и пещери, разположен в близост до река Арда. Освен голямото богатство от растителни видове, земноводни, влечуги и птици, пещерите и скалните цепнатини в защитената местност са убежище за редица видове прилепи. Такива са голям нощник, дългопръст нощник, сив дългоух прилеп и пещерния дългокрил. Всичките 30 вида прилепи, срещащи се у нас са защитени от закона за биологичното разнообразие.