РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Да не се издават позволителни за бране на шипка препоръчаха експерти от РИОСВ – Хасково
07/08/2007

     Да не се издават позволителни за бране на шипков плод до 20 август препоръчаха експерти от регионалната екоинспекция.  Писма с препоръката са изпратени до всички 17 общини на територията на Хасковска и Кърджалийска области, държавните лесничейства в региона и петте билкозаготвителни пункта в двете области, контролирани от РИОСВ – Хасково.

      От пунктовете ще бъде изискано и да предоставят документи за изкупените количества шипков плод към момента. Те ще бъдат проверявани дали приемат зелен шипки. Глобата за нарушителите съгласно закона за лечебните растения е до 3 000 лева.

      Мярката е взета след постъпили в министерството на околната среда и водите сигнали за случаи на събиране и изкупуване на все още зелени плодове от шипка в разрез със закона за лечебните растения. Събирането на такива плодове води до влошаване качеството на готовата продукция.

      Съгласно закона за лечебните растения общините и държавните лесничейства са институциите имащи право да издават позволителни за ползване на лечебни растения. Ако ползването е от земи и гори от горски фонд документа издава директорът на съответното лесничейство. В случай, че събирането на лечебните растения се извършва от земеделски земи от поземлен фонд или такива включени в строителните граници на населените места – общинска собственост позволителното се издава от кмета на общината.