РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две превишения над алармения праг за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух са регистрирани днес в град Димитровград
30/07/2007

Превишение над алармения праг  за съдържание на серен диоксид регистрира днес в два последователни часа автоматичната измервателна станция в град Димитровград. Превишенията са отчетени в 11.00 часа – 1 108,1 микрограма на кубичен метър, в 12.00 часа стойността на серният диоксид е била 799,93 микрограма на кубичен метър, а в 13.00 часа – 443 микрограма на кубичен метър.

     Измерените стойности на серен диоксид превишават алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър съответно с 2,2 пъти в първия час и 1,6 пъти във втория час. В третия последователен час измерената стойност на серния диоксид е под алармения праг.

     Съгласно инструкция за информиране на населението при превишаване на установени алармени прагове и показатели за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух  информацията се изпраща до засегнатото население, ако има превишаване на съответния алармен праг в продължение на три последователни часа в един или повече пунктове.

     Причина за регистрираните високи стойности на серен диоксид е пренос на емисии от енергиен комплекс „Марица Изток”.

     Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково чрез системата за реално време.