РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

14 санкции на обща стойност 24 340 лева наложи РИОСВ – Хасково за първото шестмесечие на годината
19/07/2007

      14 санкции за нарушения на екологичното законодателство на обща стойност 24 340 лева наложи регионалната екоинспекция за първото шестмесечие на годината.  20 са съставените от експертите актове на физически и юридически лица за причинени замърсявания на околната среда.

      472 проверки на обекти са извършили експертите за периода, издадени са 139 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

       От началото на годината към момента в РИОСВ – Хасково са постъпили 31 сигнала от граждани в областите Хасково и Кърджали. По всички тях са извършени своевременно проверки и са издадени 16 предписания за предприемане на необходимите по закон действия, съставени са 4 акта на нарушителите. Само шест от подадените сигнали са неоснователни. За сравнение през цялата 2006 година в регионалната екоинспекция са постъпили 120 сигнала писмено или по телефона.

        За първото шестмесечие жалби до регионалната екоинспекция са подали 12 граждани. Всички те са основателни, но при извършените в законовия срок проверки е констатирано, че 8 от случаите са от компетенцията на съответната община. 5 са дадените предписания за отстраняване на допуснатите нарушения на екологичното законодателство. Всички жалбоподатели са уведомени писмено за предприетите действия от страна на регионалната екоинспекция. За цялата 2006 година в инспекцията са постъпили общо 14 жалби.