РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково изпрати 16 защитени видове птици за лечение в спасителния център в Стара Загора
18/07/2007

     16 птици са изпратени за лечение в центъра за рехабилитация и размножаване на редки и защитени видове в Стара Загора от експерти на регионалната екоинспекция. От началото на годината до момента пациенти на спасителния център са станали 5 кукумявки, 4 горски ушати сови и 4 бели щъркела.

       Сред изпратените за доотглеждане птици е и един от най-малките видове сови, срещащи се у нас - чухъла. Птицата е паднала в безпомощно състояние на тераса на жилищен блок  в града.

      Последната изпратена от експертите за лечение птица е сокол орко. Рядък вид от нашата фауна, включен в Червената книга като застрашен от изчезване. Този вид сокол е типичен обитател на покрайнини на широколистни или смесени, разредени гори. Живее в близост до открити площи. Ранената птица е намерена от граждани в рамките на областния град. При първичния преглед е констатирано нараняване в областта на главата.

      Всички птици са били в безпомощно състояние при намирането им. Една част от тях са имали различни фрактури на крайниците или по тялото. В центъра за рехабилитация и размножаване за тях ще бъдат положени специални грижи и напълно възстановените ще бъдат върнати обратно в естествената им среда. Тези, които не могат да оцелеят без грижи се включват в програми за размножаване на затворено, а потомството им се връща в природата.

        Всички видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Той забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи.