РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково изпрати 16 защитени видове птици за лечение в спасителния център в Стара Загора
18/07/2007

     16 птици са изпратени за лечение в центъра за рехабилитация и размножаване на редки и защитени видове в Стара Загора от експерти на регионалната екоинспекция. От началото на годината до момента пациенти на спасителния център са станали 5 кукумявки, 4 горски ушати сови и 4 бели щъркела.

       Сред изпратените за доотглеждане птици е и един от най-малките видове сови, срещащи се у нас - чухъла. Птицата е паднала в безпомощно състояние на тераса на жилищен блок  в града.

      Последната изпратена от експертите за лечение птица е сокол орко. Рядък вид от нашата фауна, включен в Червената книга като застрашен от изчезване. Този вид сокол е типичен обитател на покрайнини на широколистни или смесени, разредени гори. Живее в близост до открити площи. Ранената птица е намерена от граждани в рамките на областния град. При първичния преглед е констатирано нараняване в областта на главата.

      Всички птици са били в безпомощно състояние при намирането им. Една част от тях са имали различни фрактури на крайниците или по тялото. В центъра за рехабилитация и размножаване за тях ще бъдат положени специални грижи и напълно възстановените ще бъдат върнати обратно в естествената им среда. Тези, които не могат да оцелеят без грижи се включват в програми за размножаване на затворено, а потомството им се връща в природата.

        Всички видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Той забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи.