РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково санкционира маслодобивната фабрика – „Златна Тракия” в град Харманли
17/07/2007

Регионалната екоинспекция санкционира фабриката за производство на олио „Златна Тракия” АД в град Харманли.

След проверка по жалба от 109 жители на града, живеещи в близост до маслодобивната фабрика са направени замервания на емисиите от прах, сажди, серен диоксид и азотни оксиди. Получените резултати от химичния анализ показват превишение на допустимите емисии за прах в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух. При норма от 150 микрограма на кубичен метър допустима емисия за прах, анализът показва съдържание от 734,8 микрограма на кубичен метър.

На собственика на „Златна Тракия” АД е предписано в срок до ноември да вземе мерки за допълнително обезпрашаване на отпадъчните газове за достигане на нормите за допустими емисии.

За неизпълнение на предписаните мерки законът за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.