РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Шест костенурки върнаха в природата експерти от РИОСВ-Хасково
10/07/2007

След сигнал  от граждани  експерти от регионалната инспекция извършиха проверка на детска градина, при която е констатирано притежаване на екземпляри от вида-шипоопашата сухоземна костенурка – 4 броя и от вида-шипобедрена - 2 броя. Експертите по биоразнообразие пуснаха костенурките в единственият резерват със строг режим на охрана в региона “Вълчи дол”.

Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се у нас – шипобедрена и шипоопашата са застрашени от изчезване в световен мащаб. Те са защитени видове и по Закона за биологичното разнообразие.

Забранено е улавянето, пренасянето на друго място, убиването и отглеждането на двата вида сухоземни костенурки. Законът забранява още притежаването на екземпляри и търговията с части от тях, включително и коруби.

Посегателството върху защитени видове се наказва с глоба от 1 000 до 10 000 лева или лишаване от свобода до 5 години.

            Освен посочените наказателни мерки, гражданите трябва да имат предвид, че консумацията на костенурки и всякакъв контакт с тях  и техните фекалии представлява сериозна опасност от заразяване и разпространение на салмонелоза, а вероятно и от други тежки заболявания. В тази връзка през 2004г. бе издадена Заповед от РИОКОЗ-Хасково съгласувано с РИОСВ-Хасково  според, която се Забранява всякаква форма на отглеждане на сухоземни костенурки в: детски ясли, детски градини, училища и обществени заведения/ресторанти, кафенета, както и др. такива/ Ето защо отново предупреждаваме, че всякакъв контакт с костенурки/особено в детските заведения/ е недопустимо от и от хигиенна гледна точка.

Независимо от установените болестотворни микроорганизми и паразити, сухоземните костенурки не представляват опасност за здравето на човека, ако не бъдат пипани, пренасяни, отглеждани в домашни условия или използвани за храна.