РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Еднократна санкция ще наложи РИОСВ – Хасково на “Каменица” АД град Пловдив
22/06/2007

     Еднократна санкция ще наложи регионалната екоинспекция на Пивоварен завод – Хасково, собственост на “Каменица” АД за причинено замърсяване на река Банска. Размерът на глобата ще бъде определен след получаване на резултатите от химичния анализ на взетите водни проби и времето, през което пречиствателната станция за отпадни води е работила в нарушен технологичен режим.

      При извършената в понеделник проверка по сигнал бе констатирано, че преминаващите през пречиствателното съоръжение отпадни води не се пречистват в необходимата степен. Това е довело до органично замърсяване на водите в реката и измиране на рибата в участъка й при село Каснаково.

      В изпълнение на даденото от РИОСВ - Хасково предписание са взети незабавни мерки за подобряване и възстановяване нормалния режим на работа на съоръжението. Коригиран е технологичния режим на пивоварната с цел да се намали изпускането на мая към пречиствателната станция за отпадни води. В процес е инсталирането на хидрофорна система за захранване на пречиствателното съоръжение с технологична вода. Ще бъде ремонтирана и системата за аериране на отпадните води в биобасейните.

        Регионалната екоинспекция ще засили контрола върху работата на пречиствателната станция на „Каменица” АД. Системно ще бъдат извършвани проверки през така наречения „пиков сезон” в производството на пивоварната, като в зависимост от замърсяването на изпусканите води ще бъдат налагани съответните имуществени санкции.