РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три предписания за почистване дерето на реката при село Мост дадоха експерти на РИОСВ - Хасково
21/06/2007

      Да се почисти дерето на реката при село Мост, община Кърджали предписа регионалната екоинспекция след проверка по сигнал. На тримата нарушители, отглеждащи в близост домашни животни е предписано в срок до един месец да почистят замърсеният район. Те трябва да преместят оборската тор на собствена земя и да предприемат мерки за недопускане на повторно депониране на отпадъците извън границите на техните имоти.

       На фирма, работеща в село Българин, община Харманли е дадено предписание да преустанови нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от дейността й. При извършената проверка е констатирано, че до цеха за матиране и надписване на стъклени бутилки са струпани големи количества отпадъци от тях.  До 22 юни собственикът на предприятието трябва да събере и предаде отпадъците на фирмата поддържаща чистотата в общината. В срок до края на юни в регионалната екоинспекция трябва да бъде представен списък с класифицираните отпадъци, генерирани от дружеството.

     При неизпълнение на предписаните мерки законът за опазване на околната среда предвижда санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.