РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково съставиха 6 акта и дадоха 8 преписания по постъпили сигнали
18/06/2007

 

      Експерти на регионалната екоинспекция съставиха 6 акта и дадоха 8 предписания по постъпили сигнали от началото на годината към момента. До средата на юни в РИОСВ – Хасково са подадени 28 сигнала за нарушения на екологичното законодателство, четири от които неоснователни.

      Най-често постъпват сигнали за причинено замърсяване на повърхностни води в следствие неправомерно изхвърляне на торови отпадъци, от заустването на непречистени отпадни води от ферми за отглеждане на животни, както и от работата на млекопреработващи предприятия и такива за добив на дървен материал.

       3 сигнала за разкомлектоване на стари автомобили в пунктове за изкупуване на черни и цветни метали на територията на общините Димитровград и Кирково са постъпили в регионалната екоинспекция. На нарушителите са дадени предписания за прекратяване работа без разрешително за дейността,  като на единият от тях е съставен и акт за неизпълнение на предписаните мерки.

      За образуване на нерегламентирано сметище в село Бял Извор, община Ардино е сигнализирал жител на селото по електронната поща на екоинспекцията. На кмета на населено място е предписано да извърши почистване на натрупаните строителни, битови и животински отпадъци и да вземе необходимите мерки за недопускане на следващо замърсяване. За същото нарушение е съставен акт на собственика  на заведение в село Татарево, изхвърлящ пластмасови чаши, бутилки и други в дерето на реката.

      Препарат на малък орел е иззет от заведение за хранене в град Харманли след подаден сигнал от природозащитници. Препарираната птица е дарена на Аграрния университет в Пловдив.

        Сигнали за посегателства срещу защитени видове растения и животни, както и за замърсяване на околната среда се подават в РИОСВ – Хасково на телефон 038/60 16 34 или на e-mail: [email protected]. Желателно е сигнала да не бъде анонимен.