РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково съставиха 6 акта и дадоха 8 преписания по постъпили сигнали
18/06/2007

 

      Експерти на регионалната екоинспекция съставиха 6 акта и дадоха 8 предписания по постъпили сигнали от началото на годината към момента. До средата на юни в РИОСВ – Хасково са подадени 28 сигнала за нарушения на екологичното законодателство, четири от които неоснователни.

      Най-често постъпват сигнали за причинено замърсяване на повърхностни води в следствие неправомерно изхвърляне на торови отпадъци, от заустването на непречистени отпадни води от ферми за отглеждане на животни, както и от работата на млекопреработващи предприятия и такива за добив на дървен материал.

       3 сигнала за разкомлектоване на стари автомобили в пунктове за изкупуване на черни и цветни метали на територията на общините Димитровград и Кирково са постъпили в регионалната екоинспекция. На нарушителите са дадени предписания за прекратяване работа без разрешително за дейността,  като на единият от тях е съставен и акт за неизпълнение на предписаните мерки.

      За образуване на нерегламентирано сметище в село Бял Извор, община Ардино е сигнализирал жител на селото по електронната поща на екоинспекцията. На кмета на населено място е предписано да извърши почистване на натрупаните строителни, битови и животински отпадъци и да вземе необходимите мерки за недопускане на следващо замърсяване. За същото нарушение е съставен акт на собственика  на заведение в село Татарево, изхвърлящ пластмасови чаши, бутилки и други в дерето на реката.

      Препарат на малък орел е иззет от заведение за хранене в град Харманли след подаден сигнал от природозащитници. Препарираната птица е дарена на Аграрния университет в Пловдив.

        Сигнали за посегателства срещу защитени видове растения и животни, както и за замърсяване на околната среда се подават в РИОСВ – Хасково на телефон 038/60 16 34 или на e-mail: [email protected]. Желателно е сигнала да не бъде анонимен.