РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково проверяват гнездата на белоглавите лешояди
13/06/2007

      Проверка на вече известните гнезда на белоглави лешояди в защитените територии по язовир „Студен кладенец” ще извършат експерти на регионалната екоинспекция. Мониторингът цели и търсене на нови гнездящи двойки. Посетени ще бъдат защитените местности „Големият сипей”, „Юмрук скала” и „Средна Арда”. Това са местата, където у нас гнездят около 18 двойки белоглави лешояди от около 30 в Източните Родопи. Останалата колония гнезди по скалните ниши на защитените територии в района на град Маджарово.

        Експертите от РИОСВ – Хасково и Българско дружество за защита на птиците ще следят и за спазване режима и статута на защитените местности. В периода на размножаване птиците се нуждаят от спокойствие. Всяка човешка намеса в близост до гнездата им би застрашила отглеждането на потомството. В този период в защитените територии е забранено извеждането на сечи в горските насаждения, абсолютно забранени са лова и риболова, алпинизма и делтапланеризма, както и всякакъв вид ново строителство.

       Защитена местност „Големият сипей” е едно от двете най – важни места за гнездене на белоглавия лешояд в България. Тук се наблюдават между 9 и 14 двойки всяка година.  Другото място е защитената територия „Патронка”, община Маджарово.

Белоглавият лешояд е защитен вид по закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга като застрашен от изчезване. Всяка година снася само по едно яйце и отглежда по едно малко. През миналата година в Източните Родопи са загнездили 27 от постоянно наблюдаваните двойки и са излетели 22 малки от гнездата.