РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково проверяват гнездата на белоглавите лешояди
13/06/2007

      Проверка на вече известните гнезда на белоглави лешояди в защитените територии по язовир „Студен кладенец” ще извършат експерти на регионалната екоинспекция. Мониторингът цели и търсене на нови гнездящи двойки. Посетени ще бъдат защитените местности „Големият сипей”, „Юмрук скала” и „Средна Арда”. Това са местата, където у нас гнездят около 18 двойки белоглави лешояди от около 30 в Източните Родопи. Останалата колония гнезди по скалните ниши на защитените територии в района на град Маджарово.

        Експертите от РИОСВ – Хасково и Българско дружество за защита на птиците ще следят и за спазване режима и статута на защитените местности. В периода на размножаване птиците се нуждаят от спокойствие. Всяка човешка намеса в близост до гнездата им би застрашила отглеждането на потомството. В този период в защитените територии е забранено извеждането на сечи в горските насаждения, абсолютно забранени са лова и риболова, алпинизма и делтапланеризма, както и всякакъв вид ново строителство.

       Защитена местност „Големият сипей” е едно от двете най – важни места за гнездене на белоглавия лешояд в България. Тук се наблюдават между 9 и 14 двойки всяка година.  Другото място е защитената територия „Патронка”, община Маджарово.

Белоглавият лешояд е защитен вид по закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга като застрашен от изчезване. Всяка година снася само по едно яйце и отглежда по едно малко. През миналата година в Източните Родопи са загнездили 27 от постоянно наблюдаваните двойки и са излетели 22 малки от гнездата.