РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

11 145 лева са постъпили в ПУДООС от неплатени такси за опаковки след проверки от РИОСВ – Хасково за последните три месеца
06/06/2007

        11 145 лева са постъпили в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) от неплатени такси за опаковки след проверки на регионалната екоинспекция през последните три месеца. Сумата внесена в предприятието от ноември 2006 година към момента след засилен контрол от страна на РИОСВ – Хасково вече е 105 245 лева.

       28 проверки на фирми, дружества и предприятия, които са вносители или производители на опаковани стоки са извършени през март, април и май. Проверени са счетоводните документи на обекти от сферата на хранителната и шивашката промишленост, работещи в Хасково, Димитровград, Свиленград и Любимец. Те съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) следва да заплащат продуктова такса за пусканото количество опаковки на пазара, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

        Санкция в размер на 4 703 лева е наложила екоинспекцията на собственик на фирма за производство и търговия с мляко и млечни продукти от град Кърджали. Глобата е за незаплащане на дължимата продуктова такса за опаковки от 2004 година до сега. Това е двойният размер на дължимата такса, която лицето трябва да заплати съгласно Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки.

         От април 2004 година всички производители или вносители на опаковани стоки пускани на пазара,  след употребата на които се образуват отпадъци, дължат такса за опаковки от опакованата продукция. Тя може да бъде заплатена на една от петте лицензирани организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки, работещи у нас или на ПУДООС. Средствата, постъпващи в предприятието се отпускат за реализация на проекти и обекти в областта на опазването на околната среда.