РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

4 санкции на обща стойност 4 700 лева наложи РИОСВ – Хасково за май
05/06/2007

     4 санкции за нарушения на екологичното законодателство на обща стойност 4 700 лева наложи регионалната екоинспекция за май. С 200 лева е глобено физическо лице за нерегламентирано изгаряне на автомобилни седалки и гуми в двора на „Тракия бус” ООД, град Хасково. 500 лева е санкцията на фермата за отглеждане на патици, в резултат на чиято дейност бяха замърсени водите на река Харманлийска през април. За неизпълнение на предписания, РИОСВ – Хасково глоби с по 2 000 лева две площадки за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Същите работят на територията на община Кърджали.

     Два акта за административни нарушения са съставени през май. Единият е на собственика на ферма за отглеждане на патици в димитровградското село Черноконево. При извършена по сигнал проверка е констатирано, че приспособените за отглеждане на птици шест обора работят, без да е изградено пречиствателно съоръжение. Осъществяването на дейност, без пречистване на отпадните води е довело до трайно замърсяване на дерето приемник на водите. По закона за водите ще бъде наложена глоба за съответното нарушение.

     76 са проверените фирми, дружества и предприятия от експертите на РИОСВ – Хасково през изминалия месец. Дадените предписания са 20. На десет фирми от областите Хасково и Кърджали е предписано в срок да предоставят подписани договори с организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки или документи, удостоверяващи заплатени продуктови такси към тях и Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).
Собствениците на две площадки за изкупуване на стари автомобили в Кърджали и село Добромирци, община Кирково трябва да преустановят дейността си до получаване на разрешително за работа по закона за управление на отпадъците.