РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково призовават гражданите за повишено внимание за влечуги през летния сезон
21/05/2007

     Експерти от регионалната екоинспекция призовават гражданите за повишено внимание за влечуги през летния сезон, излизайки сред природата. В периода на размножаване животните стават по-активни и това е причина те да бъдат забелязвани по-често на открито.

     На територията на Източни Родопи и част от Сакар, контролирани от РИОСВ - Хасково могат да бъдат наблюдавани най-често видове, които не са опасни за хората. Такива са различните видове смоци и водни змии, които не са отровни.

     Изключение прави пепелянката. Тя е единствения вид отровна змия, която може да бъде намерена в близост и до населените места. Разпознаването и е лесно, тя е сравнително къса и дебела, със зигзаговидна от светлокафява до почти черна ивица на гърба, рогче на края на муцунката и зелено връхче на опашката. Смъртните случаи след ухапване от пепелянка са изключително редки. Другият отровен вид змия – усойницата се среща само по места с надморска височина над 1 500 метра.

    Всички видове змии, срещащи се у нас са защитени по закона за биологичното разнообразие. За тях се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи.

        За посегателство върху защитени видове законът предвижда налагането на глоби за физически лица от 100 до 5 000 лева, а за юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция от 500 до 10 000 лева.