РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково започва проверки на производители, дистрибутори и търговци на бои, лакове и авторепаратурни продукти
17/05/2007

Регионалната екоинспекция започва проверки на производители, дистрибутори и търговци на бои, лакове и авторепаратурни продукти (подготвителни и почистващи продукти за автомобили, кит, грунд и бои за финишно покритие), съдържащи органични разтворители. Предстоящите проверки са във връзка с новите изисквания по отношение етикетирането на тези продукти, съгласно наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в бои, лакове и авторепаратурни продукти.

На две от трите фирми производители на бои и лакове в региона, вече са дадени предписания за въвеждане на изискванията по наредбата. Това са „Интериор” в град Димитровград и „Лектра” в град Хасково. Предстои да бъде проверена и фирма „Сидекс” в областният град.

С цел предотвратяване и ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с ЛОС, е необходимо върху етикетите на съдържащите ги продукти задължително да бъде изписана подкатегорията на продукта и нормата за максимално допустимото съдържание на летливите съединения в грам на литър. Друга задължителна  информация върху етикета, е и обозначаване на максималното съдържание на тези органични съединения, определено за съответния продукт в състояние, годно за употреба.

Всички бои за дърво, метал, пластмаса, лакове, байцове за дърво и грундове, произведени след март 2007 година трябва да са с етикети, отговарящи на наредбата. Продуктите в търговската мрежа, несъответстващи на изискванията на наредбата  произведени преди март 2007 година могат да бъдат пускани на пазара в срок до 12 месеца след датата им на производство.

За повече информация относно изпълнението на новите изисквания по наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в бои, лакове и авторепаратурни продукти може да получите като се свържете с РИОСВ – Хасково или пишете на адрес: [email protected]