РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две превишения на алармения праг за серен диоксид в атмосферния въздух бяха регистрирани днес в град Димитровград
17/05/2007

Автоматичната измервателна станция в град Димитровград, регистрира две последователни превишения на алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух днес по обяд.

     Превишенията са отчетени в 13 и 14 часа. Измерените концентрации на средно-часова норма за серен диоксид са съответно 825,4 и 545,2 микрограма на кубичен метър. Трета стойност над алармения праг не е регистрирана.

Според инструкция за информиране на населението при превишаване на установени алармени прагове и показатели за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух  информацията се изпраща, ако има превишаване на съответния алармен праг в продължение на три последователни часа в един или повече пунктове.

На оператора на топлоелектрическата централа в град Димитровград е предписано незабавно редуциране на мощностите и преминаване на въглища с по-ниско сярно съдържание.

Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково, посредством системата за реално време.