РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Два организирани пункта за изкупуване на охлюви са регистрирани на територията на РИОСВ - Хасково
16/05/2007

Два са организираните пунктове за изкупуване на живи охлюви на територията на Кърджалийска област за 2007 година. Един едноличен търговец и физическо лице са подали уведомления за разкриване на такива пунктове в определения за това срок до 1 май в село Подкова, община Кирково. Полученото разрешително от РИОСВ – Хасково е валидно само за текущата година.

От 10 май до 30 юни е срокът, в който е позволено събирането на живи охлюви от природата. Той е определен със заповед на министъра на околната среда и водите, като с нея се уреждат и условията и реда за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов и градински охлюви.

Регистрираните пунктове трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхраняване на живи охлюви. Същите трябва да бъдат снабдени с калибровъчно сито  за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28мм. Всички охлюви с размери по-малки от определените трябва незабавно да бъдат връщани в природата от отговорниците на пунктовете, посочени в заявлението за регистрация.

След приключване на кампанията по събиране на живи охлюви, но не по-късно от 5 юли собствениците на пунктовете са длъжни да предоставят писмена справка в съответната регионална екоинспекция за изкупените и реализирани количества охлюви.

За неспазване на режимите и условията, определени в заповедта на министъра на околната среда и водите физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 5 000 лева.

За 2006 година в РИОСВ – Хасково няма регистрирани организирани пунктове за изкупуване на охлюви.