РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкция от 1 500 лева наложи РИОСВ – Хасково на собственик на площадка за стари автомобили
09/05/2007

     Санкция на стойност 1 500 лева наложи регионалната екоинспекция на собственика на площадка за излезли от употреба автомобили в село Нова Махала, община Черноочене. Глобата е за извършено административно нарушение по Закона за управление на отпадъците. Площадката работи без необходимо разрешително за дейности по събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

      При извършената проверка експертите са констатирали, че се събират и временно съхраняват стари автомобили и части от тях, като двигатели, седалки, акумулатори и други, но без необходимите за това документи.

      С по 2 000 лева за неизпълнение на предписания, РИОСВ – Хасково глоби други две площадки за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. Същите работят на територията на община Кърджали.

      Собствениците не са изпълнили предписаните от експертите мерки за необходимостта от събиране на всички демонтирани и замърсени с масла части и компоненти в подходящи складове. Не са обособили и работни площадки, снабдени с канал за извършване разкомплектоването на изкупуваните стари автомобили.