РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Мерки за опазване на едно от гнездата на царския орел в община Свиленград предписа РИОСВ – Хасково
08/05/2007

Мерки за опазване на едно от гнездата в община Свиленград на застрашения от изчезване в световен мащаб царски орел, предписаха експерти от регионалната екоинспекция. Отговорен за тяхното изпълнение е кметът на селото, където се намира гнездото на двойката царски орли. Предписаните мерки са дадени след извършена проверка по сигнал за опожаряване на тревна растителност в непосредствена близост до мястото на гнездене на вида.

Да не се извършват сечи на дървета, лов, ловностопански и селскостопански дейности в периода на размножаване на вида са посочените мерки. Забраните са в сила от средата на март до септември. В периода на мътене птиците са най–чувствителни към външни намеси в близост до мястото на гнездене. При констатирани нарушения и проблеми с опазването на гнездото в селото, незабавно трябва да бъде уведомена регионалната екоинспекция.

За неизпълнение на предписаните мерки Законът за опазване на околната среда предвижда санкции от 2 000 до 20 000 лева.

Застрашеното гнездо е едно от седемте на царския орел, намиращи се на територията на общините Свиленград и Любимец. В цялата страна са известни само 19 гнезда, а предполагаемите двойки царски орли са около 25. Царският орел е световно застрашен вид. При констатирано посегателство върху такива видове Наказателният кодекс предвижда съдебно производство и от три до пет години лишаване от свобода. Видът е защитен по закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като застрашен от изчезване.