РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Мерки за опазване на едно от гнездата на царския орел в община Свиленград предписа РИОСВ – Хасково
08/05/2007

Мерки за опазване на едно от гнездата в община Свиленград на застрашения от изчезване в световен мащаб царски орел, предписаха експерти от регионалната екоинспекция. Отговорен за тяхното изпълнение е кметът на селото, където се намира гнездото на двойката царски орли. Предписаните мерки са дадени след извършена проверка по сигнал за опожаряване на тревна растителност в непосредствена близост до мястото на гнездене на вида.

Да не се извършват сечи на дървета, лов, ловностопански и селскостопански дейности в периода на размножаване на вида са посочените мерки. Забраните са в сила от средата на март до септември. В периода на мътене птиците са най–чувствителни към външни намеси в близост до мястото на гнездене. При констатирани нарушения и проблеми с опазването на гнездото в селото, незабавно трябва да бъде уведомена регионалната екоинспекция.

За неизпълнение на предписаните мерки Законът за опазване на околната среда предвижда санкции от 2 000 до 20 000 лева.

Застрашеното гнездо е едно от седемте на царския орел, намиращи се на територията на общините Свиленград и Любимец. В цялата страна са известни само 19 гнезда, а предполагаемите двойки царски орли са около 25. Царският орел е световно застрашен вид. При констатирано посегателство върху такива видове Наказателният кодекс предвижда съдебно производство и от три до пет години лишаване от свобода. Видът е защитен по закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като застрашен от изчезване.