РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Осем общини в региона събират отпадъците разделно, установиха експерти от РИОСВ – Хасково
25/04/2007

      Осем общини в региона събират отпадъците разделно, установиха експерти от регионалната екоинспекция. Общо 1 141 цветни контейнера са разположени в общините Димитровград, Ивайловград, Любимец и Харманли, област Хасково и Крумовград, Момчилград, село Черноочене и град Кърджали, област Кърджали. Всички общини имат сключени договори с организация по оползотворяване отпадъците от опаковки за разделно събиране на отпадъците от пластмаса, хартия и стъкло, констатираха експертите. Обхванатото население в системата за разделно събиране в двете области е приблизително 146 615 жители.

       Само в общините Димитровград и Кърджали ще се извършва  ръчно сепариране на събраните отпадъци от опаковки, които след това ще се балират. В тях са проведени и кампании за информиране на населението за необходимостта от разделно събиране на отпадъците. 

        Извършените през миналата седмица проверки за установяване успешното прилагане на системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки са по заповед на министъра на околната среда и водите.