РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

6 санкции на обща стойност 3 600 лева наложи РИОСВ – Хасково за първото тримесечие на годината
24/04/2007

      6 санкции за нарушения на екологичното законодателство на обща стойност 3 600 лева наложи регионалната екоинспекция за първото тримесечие на годината. Една от глобите е за неизпълнение на предписание, санкционирана мандра в Ардинско за изпускане на непречистени отпадни води, наложени са и санкции на собственици на площадки  за дървени въглища.

      Извършени са 238 проверки на обекти, издадени 45 предписания за предприемане на необходимите по закон мерки.

          За три месеца в регионалната екоинспекция за постъпили четири жалби. Три от тях са основателни и една неоснователна. В резултат на извършените проверки са направени  предписания, изпълнени в посочения от експертите срок. Жалбите са свързани основно с изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и  замърсяване на водни обекти от непречистени битови отпадни води. Една е за  замърсяване на частен имот, вследствие разливане на нерафинирана мазнина, използвана при производство на фуражи от предприятие в село Глухар, община Кърджали.

        Приети от РИОСВ – Хасково са 17 сигнала за замърсяване на околната среда, от които 12 основателни и 5 неоснователни. По тях са направени проверки, съставени са 3 акта и дадени 6 предписания за отстраняване на допуснатите замърсявания.

         Сигналите, постъпили в регионалната екоинспекция са основно за изпускане на непречистени отпадни води в реки или дерета, замърсявания с оборски тор при отглеждане на животни, за незаконно разкомплектоване на стари автомобили и замърсяване на атмосферния въздух, вследствие изгарянето на автомобилни гуми.

        Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на сигналите, постъпващи на електронната поща на РИОСВ – Хасково: [email protected]–hs.org.