РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

6 санкции на обща стойност 3 600 лева наложи РИОСВ – Хасково за първото тримесечие на годината
24/04/2007

      6 санкции за нарушения на екологичното законодателство на обща стойност 3 600 лева наложи регионалната екоинспекция за първото тримесечие на годината. Една от глобите е за неизпълнение на предписание, санкционирана мандра в Ардинско за изпускане на непречистени отпадни води, наложени са и санкции на собственици на площадки  за дървени въглища.

      Извършени са 238 проверки на обекти, издадени 45 предписания за предприемане на необходимите по закон мерки.

          За три месеца в регионалната екоинспекция за постъпили четири жалби. Три от тях са основателни и една неоснователна. В резултат на извършените проверки са направени  предписания, изпълнени в посочения от експертите срок. Жалбите са свързани основно с изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и  замърсяване на водни обекти от непречистени битови отпадни води. Една е за  замърсяване на частен имот, вследствие разливане на нерафинирана мазнина, използвана при производство на фуражи от предприятие в село Глухар, община Кърджали.

        Приети от РИОСВ – Хасково са 17 сигнала за замърсяване на околната среда, от които 12 основателни и 5 неоснователни. По тях са направени проверки, съставени са 3 акта и дадени 6 предписания за отстраняване на допуснатите замърсявания.

         Сигналите, постъпили в регионалната екоинспекция са основно за изпускане на непречистени отпадни води в реки или дерета, замърсявания с оборски тор при отглеждане на животни, за незаконно разкомплектоване на стари автомобили и замърсяване на атмосферния въздух, вследствие изгарянето на автомобилни гуми.

        Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на сигналите, постъпващи на електронната поща на РИОСВ – Хасково: info@riosv–hs.org.