РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ-Хасково е с нов сайт
29/03/2022

РИОСВ-Хасково уведомява гражданите и бизнеса, че считано от 01 Април 2022г., официалният сайт на инспекцията ще бъде достъпен на нов интернет адрес:
https://haskovo-riew.egov.bg

Уебстраница е създадена по проект "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" по процедура BG05SFOP001-1.004 "Надграждане на хоризонталните и централни системи за електронното управление" по Оперативна програма "Добро управление".

В новият сайт ще намерите актуална информация относно екологичното законодателство в Република България, информация относно издадените от РИОСВ-Хасково административни актове, решения и получените уведомления. Доклади от извършените проверки, постъпилите сигнали и предприетите от инспекцията действия.

Създадена е нова възможност за подаване на сигнали, включително снимков и видео материал или подаване на обратна връзка чрез Контактна форма за сигнали и предложения.

Обновена е секцията за административно обслужване и е реализирана възможността за заявяване на  Електронни административни услуги чрез Единния Модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Новият сайт отговаря на всички съвременни изисквания, много по-оптимизиран за търсачки и  има адаптивен дизайн, подходящ за всички устройства. Считаме, че по този начин администрацията на РИОСВ-Хасково ще предостави услуги още по-ориентирани към потребителите, открити и прозрачни.