РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Да не се използват находищата на блатното кокиче в региона, препоръчаха експерти на РИОСВ - Хасково
18/04/2007

      Да не се използват естествените находища на блатното кокиче в региона като суровина за фармацевтиката през тази година, препоръчаха експертите на регионалната екоинспекция. При извършените проверки на трите находища на вида е установено, че плътността на популациите е много ниска, лоша е жизнеността на отделните стръкове на блатното кокиче и броят на отделните растения в една туфа е много малък.

     Според експертите основна причина за влошеното състояние на популациите на вида е нарушения воден режим в находищата му. Към причините се добавят  пожарите и пашата на домашни животни в местата с блатно кокиче. Това са дейности забранени, съгласно заповедите за обявяване на защитените територии, в които се среща вида.

      На територията на РИОСВ – Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”, община Любимец, „Лозенски път”, община Свиленград и природната забележителност - „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. Необходимо е, в трите защитени територии да бъде възстановено местообитанието за подобряване състоянието на популациите на вида. Направени са и предписания на общините, на чиято територия се намират находищата да осигурят охрана по местата в периода на вегетация.

     При нарушение на определените режими и условия на ползване на вида Законът за биологичното разнообразие предвижда санкции в размер от 100 до 1 000 лева за физически лица и от 200 до 5 000 лева имуществени санкции за юридически лица.

      Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е  в Червената книга на България  като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното  кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.