РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Районен съд Димитровград потвърждава наказателно постановление, издадено от РИОСВ – ХАСКОВО срещу ТЕЦ „Марица 3“-Димитровград
07/03/2022

Днес Районният съд в Димитровград публикува Решение №32, с което потвърждава Наказателно постановление №34 от 25.10.2021 г. срещу ТЕЦ „Марица 3“ АД - гр. Димитровград, издадено от Директора на РИОСВ - Хасково. Съдът намалява първоначално наложена от РИОСВ имуществена санкция от 30 хил.  лева на 10 хил. лева.
През септември 2021 г. ТЕЦ „Марица 3" АД - гр. Димитровград е нарушило Условие 9.2.2.1. на Комплексно разрешително №41-Н1-И0-А0/2016 г. като е извършило отвеждане на емисиите от Котел ОР 380в през изпускащо устройство - Комин №2 извън периодите, определени с Условие 9.2.6, и Условие 9.2.7. или при аварийни спирания на сероочистващата инсталация съгласно същото разрешително. С това свое деяние дружеството подлежи на санкция съгласно чл. 164, ал. 1 във вр. с чл.123в, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което съдът я признава и налага.
Това е положително развитие във връзка с усилията на РИОСВ - Хасково за контрол на замърсявания, като това решение на Районния съд би имало превантивен и дисциплиниращ ефект на оператора с цел ограничаване от бъдещи нарушения