РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2017

Обществените организации са поканени да подадат проектни идеи към Фонда за действия за влажните зони
02/02/2022

 

 

По повод отбелязването на 2 февруари - Световен ден на влажните зони, от днес стартира покана на Фонда за действия за влажните зони за проектни идеи, свързани с темата за 2022 г. „Влажните зони за хората и природата“.

Секретариатът на Рамсарската конвенция приканва физически лица, обществени организации и социални предприятия от цял свят да представят предложения за малки проекти или инициативи, които имат за цел да допринесат за опазване, възстановяване или подобряване на управлението на влажните зони.

Спечелилата проектна идея или инициатива ще получи безвъзмездна помощ от 10 000 евро, предоставена от „Данон“.

Всеки на възраст 18 и повече години може да кандидатства за безвъзмездната помощ самостоятелно като физическо лице или като част от обществена организация и социално предприятие.

Заявленията за кандидатстване за грант ‘2022 г. са отворени от днес, 2 февруари 2022 г., на уеб-адрес https://www.worldwetlandsday.org/grant до 2 март 2022 г. Победителят и тримата финалисти ще бъдат обявени на 22 март 2022 г. - Световен ден на водата.

Грант ‘2022 г. подкрепя идеи за текущи или планирани инициативи навсякъде по света, които могат да бъдат прилагани и в области със сходни характеристики. Допустимите идеи могат да включват:

 • Техники за опазване, възстановяване и разумно ползване на екосистемите на влажните зони, включително техните ресурси;
 • Усилия или ангажираност на общността за кауза, която е от полза за влажните зони, например определяне като защитена зона или дейности за почистване на влажни зони и др.;
 • Инициативи за подкрепа при създаването на алтернативен поминък за намаляване на натиска върху влажните зони;
 • Инициативи или действия, които ще доведат до дългосрочна защита и опазване на влажните зони;
 • Изследователски или научен проект за повишаване на знанията и разбирането за влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони се отбелязва официално и под егидата на ООН - 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г.

Основното послание на тазгодишната тема на кампанията е да ценим, управляваме, възстановяваме и, разбира се, да обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да предизвикаме по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми. Те покриват приблизително 6% от сухоземната повърхност на Земята. Могат да бъдат соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека.

 • Сладководни влажни зони: реки, езера, извори, заливни равнини, торфища, мочурища, блата;
 • Солени влажни зони: естуари, кални плитчини, солени блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, мидени рифове;
 • Създадени от човека: рибарници, оризища, язовири, солници.

 

 

 

Естествените влажни зони намаляват:

 • 35% от влажните зони в света са изчезнали от 1970 г. до сега;
 • Влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите;
 • Зависимите от влажните зони видове растения и животни са изложени на риск от изчезване;
 • Човешкото благополучие, поминъкът и здравето на планетата са застрашени.

 

 

 

Загубата на влажни зони се отразява на хората и планетата в различни посоки.

 

Водна сигурност

 • Влажните зони осигуряват почти цялата прясна вода;
 • Влажните зони са бъбреците на Земята. Тяхната богата на тиня почва и растенията филтрират вредни токсини, селскостопански пестициди и промишлени отпадъци и така осигуряват безопасна вода за пиене.
 • Докладът за водите на ООН от 2018 г. отчита влажните зони като базирани на природата решения, които могат да помогнат за подобряване качеството на водата.
 • Вече 2,2 млрд. души в света са без безопасна питейна вода, а 485 000 умират всяка година.
 • Несигурността за достъпа до вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.

 

 

 

Благополучие и култура

 • Влажните зони осигуряват места за отдих, културни дейности и ползи за психичното здраве, свързани с взаимодействието с природата.

 

 

 

Три действия, които можем да предприемем в отговор на заплахата от загубата на влажни зони:

ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата.

УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате.

ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ биологичното разнообразие и живота в тях.

Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция - 

http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.

Презентация по темата на кампанията през 2022 г. можете да видите 

ТУК